พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.เทคโนฯ มจร เป็นประธานปิดการอบรมการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอน ออนไลน์รูปแบบ MOOC ด้วยระบบ Open Edx

เมื่อวันที่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระมหาศรีทนต์ สมจา […]

เทคโนฯ มจร จัดอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอน ออนไลน์รูปแบบ MOOC ด้วยระบบ Open Edx ให้เจ้าหน้าที่

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลย […]

ส่วนเทคโนฯจัดอบรบเว็บไซต์แก่ผู้บริหาร คณาจารย์​ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาค​วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วันศุก​ร์ที่​ ๒๒​ พฤษภาคม​ ๒๕​๖​๓​ ผู้บริหาร​ […]