ข่าวสารและกิจกรรม

ส่วนเทคโนฯและสมาคมศิษย์เก่า อบรมใช้งานระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่า มจร


๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พระมหาบุญมา ฐิตธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่า โดยระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่า เป็นการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศกับสมาคมศิษย์เก่า ลิงค์ระบบ http://alumni.mcu.ac.th คุณสมบัติของระบบประกอบด้วย ระบบประชาสัมพันธ์ ,ระบบสมาชิก ,ระบบศิษย์เก่าดีเด่น ,ระบบจัดการเนื้อหา ,ระบบการตั้งค่าพื้นฐาน มีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย การใช้งานระบบทั้งหมด แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย
ศิษย์เก่า มจร ลงทะเบียนได้ที่: http://alumni.mcu.ac.th

Close