ข่าวสารและกิจกรรมซอฟต์แวร์

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA”

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง Chatbot สำหรับ Line OA” ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยประชุมผ่านออนไลน์ ID ZOOM : 9898248050

ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกลิงก์ https://forms.gle/7ADBcz1J818C558k9

ติดตาม Line OA

Close