ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้ง! ปิดระบบ testing.mcu.ac.th เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564


เนื่องจากในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 จะมีการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ผ่านระบบสอบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

จึงขอแจ้งคณาจารย์ทุกท่าน ในทุกส่วนจัดการศึกษาทราบว่า จะขอทำการปิดระบบ: http://testing.mcu.ac.th/ เป็นการชั่วคราว 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 แต่คณาจารย์สามารถใช้ ระบบ mcu e-Learning: http://elearning.mcu.ac.th/ ในการเรียนการสอนและการสอบได้ตามปกติ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และกราบขออภัยในความไม่สะดวกครับ Admin

Close