ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ติดต่อเรา

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

+๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๕ ,๘๑๙๕

it@mcu.ac.th