ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม e-Learning แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มจร

พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์และการสอบออนไลน์ แก่คณาจารย์ คณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 40 รูป/คน เป็นการอบรมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ในช่วงวิกฤติ Covid-19 จัดขึ้นในวันที่ 22,25 และ26 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวน 3 วัน ณ ห้อง 301 คณะมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ทีมวิทยากรได้รับการมอบหมายจาก พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยนาย อภิชาติ รอดนิยม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close