ข่าวสารและกิจกรรม

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.เทคโนฯ มจร เป็นประธานปิดการอบรมการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอน ออนไลน์รูปแบบ MOOC ด้วยระบบ Open Edx

เมื่อวันที่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระมหาศรีทนต์ สมจารโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะในการปฏิบัติงาน หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอน ออนไลน์รูปแบบ MOOC ด้วยระบบ Open Edx” ซึ่งเป็นการอบรมแกเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์จิระ ชนรักสุข จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยาบรรยาย การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙, ๒๓ , และ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close