ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ส่วนเทคโนฯ มจร จัดอบรม MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference แก่ มจร วข. เชียงใหม่

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ เป็นวิทยากากร อบรมโครงการพัฒนาบุคลโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference) อบรมแบบออนไลน์ (Workshop by Video Conference) โดยการอบรมครั้งนี้ วิทยากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดสอบออนไลน์ โดยให้ทางวิทยาเขตเป็นศูนย์สอบของส่วนจัดการศึกษาเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close