ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมการบริหารการทำงานร่วมกัน Microsoft Teams” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมการบริหารการทำงานร่วมกัน Microsoft Teams” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ID : 9898248050 มีผู้เข้าอบรม ๘๑ รูป/คน
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร และนายไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close