ข่าวสารและกิจกรรมอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีหลักสูตรและเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ

#หลักสูตร Developer
– [ ] PHP and MySQL
วันที่ 10-12 ก.พ. 2566
– [ ] PHP using Laravel Framework
ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 มี.ค. 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 เม.ย. 2566
– [ ] Mobile and “IOS และ Android” ด้วย Flutter framework
วันที่ 28-30 เม.ย. 2566
วิทยากรโดย อ. รักชนก สุขะกาลนันท์ ม.ศิลปากร

หลักสูตร MCU Mooc
– [ ] การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC
ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 ก.พ. 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มี.ค. 2566
วิทยากรโดย อ. จิระ ชนรักสุข

#หลักสูตร Webmaster Advanced
– [ ] พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน ขั้นสูง
(Webmaster Advanced) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID : 9898248050
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.พ 2566
โดย อ.รักชนก สุชะกาลนันท์ ม.ศิลปากร

#หลักสูตร Network
– [ ] Network System Administration
Techniques for IT Professionals
วันที่ 25-26 เม.ย. 2566
วิทยากรโดย อ.ศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close