ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลการตัดสินรางวัล ผลงานการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและพัฒนารายวิชาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาพุทธนวัตกรรม

คณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้พิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการตัดสินรางวัลประกวดผลงานการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

ประเภทผลงาน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

นายนิรันดร เลิศวีระพล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่

พระมหาสาม อคฺคธมฺโม

รางวัลชมเชย ได้แก่

๑. พระมหาประสพสุข ปิยภาณี

๒. นายศุภสิทธิ์ คงทน

๓. นายพิพัฒน์ แก้วใส

ประเภทผลงาน การพัฒนารายวิชา การเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ผศ.ดร.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่

พระบารมี นนฺทธมฺมิโก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่

ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวโหลดประกาศรางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close