ข่าวสารและกิจกรรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มจร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตรระดับปริญญาตรี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี,ดร. คณบดี คณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ พระวชิรวิชญ์ ฐิตวํโส ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย พระครูศรีจริยบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอภิชาติ รอดนิยม รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมนิสิตคณะครุศาสตร์สำหรับการประเมินทักษะฯ ในรอบปีการศึกษาต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close